Zarządzanie w nonprofit -książka

Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit

Obszerny poradnik dla polskich instytucji non-profit

Prezentujemy Państwu książkę "Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit" Tomasza Trzcińskiego. To najprawdopodobniej pierwsza w Polsce książka opisująca bardzo obszernie nowoczesne techniki zarządzania i przewodzenia organizacjami typu non-profit. Jest ona skierowana do członków zarządów, dyrektorów i specjalistów pracujących w instytucjach trzeciego sektora. Autor oparł książkę na prowadzonych w wielu krajach badaniach dotyczących skuteczności organizacji non-profit. Opisał w niej również praktyczne metody zarządzania i organizacji polecane przez ekspertów-praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Książka ma charakter popularno naukowy. Opisuje nie tylko istotne teorie i wyniki badań, stanowi również cenny poradnik dla osób praucjących w trzecim sektorze. Książka wydana we współpracy z Grupą PWN (platforma rozpisani.pl).


Promocja: każdy nabywca tej książki otrzyma 10% rabatu na nasze szkolenia (otwarte lub zamknięte) oraz sesje coachingu.
Liczba stron - 352
Wymiary - 148,0 × 210,0 cm
Oprawa - miękka
ISBN - 978-83-946867-0-3

Rozdziały w książce:


Wstęp


1 Miejsce sektora non-profit we współczesnej ekonomii.


2 Sektor non-profit – trochę teorii.

2.1 Sektor non-profit, a sektor for-profit – podstawowe różnice.

2.2 Badania nad zarządzaniem organizacjami typu non-profit, jako nowe pole badań naukowych.

2.3 Teorie na temat roli sektora non-profit.

2.4. Zarządzanie instytucjami typu non-profit.

2.5. Kultura organizacyjna w instytucjach non-profit.


3 Rola misji, wizji i wartości w organizacjach non-profit.

3.1 Misja.

3.2 Misja, a strategia. Psychologiczna i ekonomiczna wartość misji.

3.3 Tworzenie misji organizacji non-profit.

3.4 Misja jako inspiracja i technika motywacyjna.

3.5 Zarządzanie oparte na misji.

3.6 Znaczenie misji w procesie rekrutacji.

3.7. Wizja.

3.8 Jak napisać wizję organizacji non-profit?


4 Znaczenie wartości w organizacjach typu non-profit.


4.1 Czym są wartości w organizacjach typu non-profit?

4.2 Etyka i transparentność w działaniu organizacji non-profit.


5 Tworzenie skutecznych zarządów w organizacjach non-profit i ich rola.


5.1 Typy zarządów w organizacjach typu non-profit.

5.2 Zakres obowiązków zarządu w organizacji typu non-profit.

5.3 Cechy skutecznych zarządów w organizacjach typu non-profit.

5.4 Efektywne posiedzenia zarządu organizacji non-profit.

5.5 Relacja pomiędzy zarządem, a dyrektorem wykonawczym.

5.6 Ewaluacja zarządu.

5.7 Rola zarządu organizacji non-profit w tworzeniu misji.

5.8 Zakres odpowiedzialności pracowników wobec zarządu.

5.9 Rekrutacja członków zarządu.


6 Dyrektor wykonawczy w organizacji non-profit.


6.1 Zakres obowiązków dyrektora wykonawczego.

6.2 Kompetencje przywódcze dyrektorów w organizacjach typu non-profit.

6.3 Badania nad efektywnością dyrektorów wykonawczych.

6.4 Zmiana dyrektora zarządzającego w organizacji non-profit.


7 Strategiczne zarządzanie w organizacjach typu non-profit.


7.1 Rola strategicznego zarządzania w organizacjach typu non-profit.

7.2 Natura planowania strategicznego.

7.3 Metody zarządzania i planowania strategicznego w organizacjach typu non-profit.

Propozycja 1 ( Kay Sprinkel Grace, Amy McClellan i John A. Yankey)

Propozycja 2 ( Lynne T. Dean i Linda Lysakowski)

Propozycja 3 (John M. Bryson)

7.4 Ocena efektywności organizacji non-profit. Wykorzystanie analizy SWOT.


8 Efektywne przywództwo w organizacjach typu non-profit.


8.1 Znaczenie efektywnego przywództwa w organizacji non-profit.

8.2 Dwa rodzaje przywództwa w organizacjach non-profit.

8.3 Cechy efektywnych przywódców w organizacjach typu non-profit.

8.4 Lider jako: wizjoner, strateg, agent zmiany, coach, polityk i koordynator kampanii fundrisingowych – koncepcja Burta Nanusa i Stephena M. Dobbsa.


9 Efektywna komunikacja w organizacji typu non-profit.


9.1 Znaczenie komunikacji w organizacjach.

9.2 Efektywna komunikacja w zespołach (zarządach, zespołach operacyjnych).

9.3 Komunikacja strategiczna – komunikacja z otoczeniem organizacji non-profit.


10 Alternatywne metody zarządzania organizacją typu non-profit.


10.1 Podejście sytuacyjne i podejście funkcjonalne.

10.2 Zespoły twórczego kształtowania jakości.

Na skróty

Zarządzanie w Non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach Trzeciego Sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę. Organizujemy też szkolenia dla instytucji NGO.


.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu światowego głodu. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to wstrząsające zjawisko. Sprzedaż tej ksiązki ma też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobą cierpiącym na problem głodu.

Szkolenia przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego.

Celem szkoleń przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego jest nauczenie menadżerów nowego sposobu działania i komunikacji w ich organizacji. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne to efektywne metody inspirowania otoczenia i motywowania pracowników do osiągania świetnych wyników. To styl liderski, który buduje więzi w organizacji i generuje jej dobre wyniki.. 

Szkolenia i coaching dla instytucji NGO

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach dotyczących przede wszystkim efektywnego zarządzania w organizacjach typu non-profit. Nauczymy Was planowania i zarządzania strategicznego, napiszemy misję i wizję instytucji. Nauczymy też efektywnej komunikacji i zachowań przywódczych. Organizujemy też unikalne w skali kraju sesje coachingowe na temat zarządzania i przywództwa w sekorze non-profit. Naszą sztandarową ofertą są szkolenia i sesje coachingowe uczące flantropii.


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Leaderheart Publishing powstało aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora Non-profit i idei filantropii. Wydajemy książki, których celem jest poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu non-profit. Chcemy docierać do ich właściceli i dyrektorów i skutecznie poszerzać wiedzę na temat tego jak skutecznie przewodzić organizacjami. Organizujemy również szkolenia i sesje coachingowe. Ponadto promujemy ideę filantropii organizując szkolenia i coaching indywidualny dla menadżerów, którzy odnieśli sukces zawodowy, ale nadal szukają swego miejsca w życiu. Organizujemy też szkolenia i sesje coachingu w obszarze przywództwa, komunikacji i asertywności.