Zarządzanie strategiczne w nonprofit -książka

"Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki"

Autor: Tomasz Trzciński 


Ta książka jest obszernym podręcznikiem planowania i zarządzania strategicznego w organizacjach typu non-profit. W tej książce Czytelnik przeczyta o historii tej metody i korzyściach, jakie wynikają z zastosowania jej w instytucjach NGO. Pierwsza część książki zawiera opis teorii, które stanowią podstawę do planowania i zarządzania strategicznego. W drugiej części książki Czytelnik znajdzie praktyczną propozycję procesu planowania strategicznego, jaki można zastosować w polskich organizacjach typu non-profit.

Promocja: każdy nabywca tej książki otrzyma 10% rabatu na nasze szkolenia (otwarte lub zamknięte) oraz sesje coachingu.
Liczba stron - 257

Wymiary - 14.5x20.5 cm

Oprawa - miękka
ISBN - 978-83-8126-340-5


Rozdziały w książce:


Wstęp


I CZĘŚĆ – TEORIA

1 Zarządzanie strategiczne w organizacjach typu for-profit i instytucjach typu non-profit. Trochę historii.

2 Czym zatem jest planowanie i zarządzanie strategiczne?

2.1 Strategia.

2.2 Planowanie i zarządzanie strategiczne.

2.3 Jaka jest natura procesu zarządzania strategicznego?

3 Podział ról przy planowaniu strategicznym, okres objęty planowaniem. Kto powinien planować?

4 Harvardzki model planowania strategicznego.

5 Model planowania strategicznego w organizacjach typu non-profit autorstwa Johna M. Brysona.

5.1 Zainicjowanie procesu planowania strategicznego i budowanie zgody wśród kluczowych członków organizacji odnośnie kształtu tego procesu.

5.2 Określenie „mandatu społecznego” organizacji non-profit.

5.3 Tworzenie misji.

5.4 Analiza środowiska w celu oceny mocnych i słabych stron instytucji oraz istniejących szans i zagrożeń/wyzwań. Analiza SWOT/analiza SWOC.

5.5 Identyfikacja strategicznych problemów, z jakimi mierzy się organizacja.

5.6 Sformułowanie i zaadoptowanie strategii i planów służących rozwiązaniu problemów organizacji.

5.7 Adaptacja strategii (i planu strategicznego).

5.8 Zdefiniowanie efektywnej wizji na przyszłość.

5.9 Skuteczna implementacja strategii i planów.

5.10 Końcowe oszacowanie i rewizja strategii i planów.

6 Model planowania strategicznego w organizacjach typu non-profit autorstwa Lynne T. Dean i Lindy Lysakowski.

6.1 Wstępne planowanie procesu planowania strategicznego.

6.2 Podział ról w procesie planowania strategicznego.

6.3 Skanowanie środowiskowe, analiza typu SWOT.

6.4 Posiedzenie wyjazdowe.

6.5 Zdefiniowanie wizji, misji i wartości.

6.6 Ustalenie celów i zadań.

6.7 Strategie i taktyki.

6.8 Ramy czasowe, budżet i zakres odpowiedzialności.

6.9 Finansowanie planu.

6.10 Nasz „produkt”.

6.11 Wzmacnianie zaangażowania zarządu.

6.12 Implementacja planu.

6.13 Monitorowanie i ewaluacja planu.

6.14 Planowanie kolejnego planu.


II CZĘŚĆ – PRAKTYKA

Jak przeprowadzić proces planowania strategicznego w naszej organizacji? 13-krokowy model planowania i zarządzania strategicznego

1 Wstępne zaplanowanie procesu planowania strategicznego. Zainicjowanie tego procesu.

2 Określenie „mandatu społecznego” organizacji.

3 Stworzenie misji organizacji.

4 Zdefiniowanie wizji.

5 Analiza typu SWOT/SWOC.

6 Identyfikacja strategicznych problemów, z jakimi mierzy się organizacja.

7 Określenie celów ogólnych, szczegółowych, strategii i taktyk.

8 Ostateczna adaptacja strategii, czyli precyzyjne zdefiniowanie strategii (i taktyk).

9 Finansowanie implementacji planu i inne zasoby.

10 Skuteczna implementacja strategii i taktyk.

11 Monitorowanie i ewaluacja planu.

12 Planowanie kolejnego planu.

13 Hurra, skończyliśmy!


Podsumowanie


Na skróty

Zarządzanie w Non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach Trzeciego Sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę. Organizujemy też szkolenia dla instytucji NGO.


.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu światowego głodu. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to wstrząsające zjawisko. Sprzedaż tej ksiązki ma też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobą cierpiącym na problem głodu.

Szkolenia przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego.

Celem szkoleń przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego jest nauczenie menadżerów nowego sposobu działania i komunikacji w ich organizacji. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne to efektywne metody inspirowania otoczenia i motywowania pracowników do osiągania świetnych wyników. To styl liderski, który buduje więzi w organizacji i generuje jej dobre wyniki.. 

Szkolenia i coaching dla instytucji NGO

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach dotyczących przede wszystkim efektywnego zarządzania w organizacjach typu non-profit. Nauczymy Was planowania i zarządzania strategicznego, napiszemy misję i wizję instytucji. Nauczymy też efektywnej komunikacji i zachowań przywódczych. Organizujemy też unikalne w skali kraju sesje coachingowe na temat zarządzania i przywództwa w sekorze non-profit. Naszą sztandarową ofertą są szkolenia i sesje coachingowe uczące flantropii.


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Leaderheart Publishing powstało aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora Non-profit i idei filantropii. Wydajemy książki, których celem jest poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu non-profit. Chcemy docierać do ich właściceli i dyrektorów i skutecznie poszerzać wiedzę na temat tego jak skutecznie przewodzić organizacjami. Organizujemy również szkolenia i sesje coachingowe. Ponadto promujemy ideę filantropii organizując szkolenia i coaching indywidualny dla menadżerów, którzy odnieśli sukces zawodowy, ale nadal szukają swego miejsca w życiu. Organizujemy też szkolenia i sesje coachingu w obszarze przywództwa, komunikacji i asertywności.