Książka o problemie głodu na świecie

ZAPOMNIANY ŚWIAT

Autor: Tomasz Trzciński

Poruszająca książka o problemie głodu w krajach Globalnego Południa.

"Zapomniany świat" to zapowiadana na maj 2018 roku książka o problemie głodu w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Przeczytacie w niej Państwo o systemowych i moralnych przyczynach tej katastrofy humanitarnej. Dowiecie się jaka jest skala problemu i które kraje znajdują się w najtrudniejszej sytuacji.  Książka z odwagą opisuje przyczyny tego problemu. Wbrew panującym opiniom nie są to uwarunkowania naturalne. Problem głodu jest problemem sztucznym, wytworzonym przez człowieka. Za tą tragedię odpowiada polityka wielkich transnarodowych koncernów, które sztucznie utrzymują swoje ceny i podbijają nowe rynki rujnując miejscowe rolnictwo. Powoduje to istne tragedie humanitarne w niekórych częściach świata. Książka "Zapomniany świat" opowiada też o takich przyczynach głodu, jak: wojny, dyskryminacja kobiet, brak mechanizmów demokratycznych w niektórych krajach.  Problem głodu to ogromny problem moralny współczesnego świata. Koszty "wyprowadzenia" Trzeciego Świata ze strefy ubóstwa nie są wielkie. Ale współczesny świat takiej próby nie podejmuje. Dlaczego? Bo to się nie opłaca. Prawie miliard głodujących (nie ze swojej winy) ludzi nie jest dla polityków i wielkiego biznesu jakimkolwiek argumentem. To bardzo mocna książka, która wzbudzi w Państwu silne emocje i refleksje .Przeczytacie ponadto jakie działania może i powinien podjąć współczesny, "bogaty" świat.

W lutym zakończyła się kampania crowdfundingowa, której celem było zebranie środków potrzebnych do wydania tej książki.


Link: https://wspieram.to/zapomnianyswiat


Wydanie tej książki ma nie tylko cel edukacyjny. 3 zł z każdego sprzedanego egzemplarza wydawnictwo przekaże Polskiej Akcji Humanitarnej. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie akcji służących przywracaniu bezpieczeństwa żywnościowego w Syrii, Iraku i Somalii.

Zachęcamy Was do zakupu tej poruszającej książki.


Na skróty

Zarządzanie w non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach Trzeciego Sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę. Organizukemy też szkolenia dla instytucji NGO.


.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu światowego głodu. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to wstrząsające zjawisko. Sprzedaż tej ksiązki ma też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobą cierpiącym na problem głodu.

Szkolenia przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego.

Celem szkoleń przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego jest nauczenie menadżerów nowego sposobu działania i komunikacji w ich organizacji. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne to efektywne metody inspirowania otoczenia i motywowania pracowników do osiągania świetnych wyników. To styl liderski, który buduje więzi w organizacji i generuje jej dobre wyniki.

Szkolenia i coaching dla instytucji NGO

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach dotyczących przede wszystkim efektywnego zarządzania w organizacjach typu non-profit. Nauczymy Was planowania i zarządzania strategicznego, napiszemy misję i wizję instytucji. Nauczymy też efektywnej komunikacji i zachowań przywódczych. Organizujemy też unikalne w skali kraju sesje coachingowe na temat zarządzania i przywództwa w sekorze non-profit. Ponadto promujemy ideę filantropii organizując szkolenia i coaching indywiduany dla menadżerów, którzy odnieśli sukces zawodowy, ale nadal szukają swego miejsca w życiu.


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Leadeheart Publishing powstało aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora Non-profit i idei filantropii. Wydajemy książki, których celem jest poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Z odwagą informują o skali katastrof humanitarnych i o odpowiedizlaności, jaką ponosi współczesna zglobalizowana ekonomia i zachodnia kultura sukcesu.

Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu non-profit. Chcemy docierać do ich właściceli i dyrektorów i skutecznie poszerzać wiedzę na temat tego jak skutecznie przewodzić organizacjami. Organizujemy również szkolenia i sesje coachingowe w obszarze przywództwa, komunikacji i asertywności.