Szkolenia dla NGO. Nasza oferta dla organizacji non-profit

Szkolenia NGO - szkolenia dla organizacji pozarządowych


Strategiczne planowanie i  zarządzanie w organizacjach typu non-profit

Nasze sztandarowe szkolenie. Także w ramach sesji coachingowych.

Planowanie i zarządzanie strategiczne to metody, które robią ogromną karierę w sektorze biznesowym. Ale także organizacje typu non-profit od wielu lat stosują z powodzeniem te metody zarządzania. Wszelkie przeprowdzone dotąd badania i analizy wskazują na dużo większą skuteczność organizacji trzeciego sektora, które wdrożyły metody planowania i zarządzania strategicznego. Cieszą się one w swoich społecznościach bardzo dobrą opinią i skuteczniej realizują projekty fundrisingowe. Oto ramowy program szkolenia:

1. Czym jest planowanie i zarządzanie strategiczne?
2. Różnice między planowaniem strategicznym w
organizacjach non-profit, a organizacjach for-profit.
3. Pięć podstawowych założeń leżących u podstaw
planowania strategicznego w NGO – koncepcja Jacka
Kootena.
4. Omówienie dotychczasowych badań i analiz
dotyczących skuteczności planowania strategicznego
w NGO. Zarządzanie strategiczne, jako
najefektywniejsza metoda zarządzania w
organizacjach typu non-profit.
5. Omówienie hybrydowego modelu planowania
strategicznego inspirowanego metodą Lynne T. Dean i
Lindy Lysakowski oraz metodą Johna Brysona.
a) Wstępne planowanie procesu planowania
strategicznego.
b) Podział ról w procesie planowania strategicznego.
Wyznaczenie interesariuszy spoza organizacji, którzy
wezmą udział w planowaniu.
c) Określenie „mandatu społecznego” organizacji.
d) Identyfikacja strategicznych problemów, z jakimi
mierzy się organizacja.
e) Skanowanie środowiskowe, analiza typu SWOT.
f) Zdefiniowanie misji, wizji i wartości organizacji.
g) Ustalenie celów ogólnych i szczegółowych.
h) Zdefiniowanie strategi i taktyk.
i) Co powinien zawierać plan strategiczny?
j) Metody wdrażania planu strategicznego.
k) Ewaluacja poziomu wykonania planu.
l) Planowanie kolejnego cyklu planowania
strategicznego.
6. Trening praktyczny – analiza SWOT (można ją w
całości przeprowadzić na warsztacie).
7. Dyskusja nad możliwościami skutecznej
implementacji metody planowania strategicznego w instytucji Klienta. Ramy czasowe, osoby odpowiedzialne.
8. Dyskusja i zakończenie szkolenia.Możliwe jest zaprojektowanie całościowego procesu planowania strategicznego w Państwa instytucji. Wymaga to zorganizowania trzech szkoleń w okresie ok. 5 miesięcy. Pomiędzy warsztatami działa w Państwa organizacji grupa planerów i otrzymują Państwo nasze wsparcie merytoryczne. Taki model jest skuteczny i bardzo ekonomiczny.

Akademia skutecznej komunikacja w NGO. Komunikacja wewnętrzna i strategiczna - zewnętrzna

Profesjonalne i inspirujące szkolenie. Także w ramach sesji coachingowych.

Komunikacja to podstawowy poziom skutecznego zarządzania każdą organizacją. Jest ona szczególnie ważna w sektorze NGO, gdzie tzw. „czynnik ludzki” jest bardzo istotny. Celem szkolenia jest nauczenie członków organizacji typu non-for-profit skutecznej komunikacji wewnętrznej. Odgórnej, oddolnej i poziomej. Uczestnicy poznają też metody komunikacji zewnętrznej instytucji NGO, czyli komunikacji strategicznej, w tym komunikacji internetowej. Dostępne bloki w ramach szkolenia:

1. Czym jest komunikacja?

2. Operacyjny i relacyjny aspekt komunikacji.

3. Typu komunikacji w organizacjach. Komunikacja odgórna,

oddolna i pozioma. Różnice pomiędzy stylem komunikacji odgórnej w organizacjach non-for-profit i for-profit.

4. Bloki w procesie komunikacji.

5. Metody polepszenia komunikacji wewnętrznej w instytucji.

6. Komunikacja podmiotowa versus komunikacja instrumentalna.

7. Komunikacja asertywna. Model asertywności oparty na założeniach analizy transakcyjnej.

8. Techniki asertywnej obrony przed manipulacją.

9. Trening tworzenia komunikatów całościowych.

10. Rola słuchania w komunikacji.

11. Pseudosłuchanie versus słuchanie aktywne.

12. Trening aktywnego słuchania.

13. Efektywna komunikacja w trakcie zebrań.

14. Skuteczne prowadzenie zebrań – miniwarsztat dla osób zarządzających organizacją.
15. Czy organizacje NGO inwestują w rozwój procesów komunikacyjnych? Dane z badań. Przyczyny popełnianych
zaniedbań.
16. Komunikacja strategiczna – komunikacja z otoczeniem organizacji non-profit.
17. Zewnętrzny styl komunikacyjny instytucji NGO. Cechy psychologiczne i styl odbiorców (analityczny, styl oparty na
działaniu, styl oparty na uprzejmości, styl ekspresywny), a nasza strategia komunikacyjna.
18. Komunikacja wewnętrzna i strategiczna, a misja organizacji.
19. Komunikacja instytucji NGO w internecie – e-filantropia.
20. Metody budowania wizerunku instyucji typu non-profit.

Efektywna przywództwo w organizacjach typu non-profit

Unikalne szkolenie dla organizacji typu non-profit. Także w formie sesji coachingowych.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych szkoleniu dotyczącym efektywnego przywództwa w organizacjach typu non-profit. Nauczymy też Was, jak budować w Waszych instytucjach skuteczne zarządy. Oto program tego szkolenia:

1 Efektywne przywództwo w organizacjach typu non-profit.

2 Znaczenie efektywnego przywództwa w organizacji non-profit dla kultury organizacyjnej i relacji zewnętrznych.

3 Dwa rodzaje przywództwa w organizacjach non-profit. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne.

4 Cechy efektywnych przywódców w organizacjach typu non-profit.

5 Lider jako: wizjoner, strateg, agent zmiany, coach, polityk i koordynator kampanii fundrisingowych – koncepcja Burta Nanusa i Stephena M. Dobbsa.

6 Tworzenie skutecznych zarządów w organizacjach non-profit i ich rola.

7 Typy zarządów w organizacjach typu non-profit.

8 Zakres obowiązków zarządu w organizacji typu non-profit.

9 Cechy skutecznych zarządów w organizacjach typu non-profit.

10 Rola zarządu organizacji non-profit w tworzeniu misji.

11 Zakres odpowiedzialności pracowników wobec zarządu.

12 Rekrutacja członków zarządu.

Warsztaty tworzenia misji i wizji w organizacji typu non-profit

Także w ramach sesji coachingowych.

Misja organizacji non-profit jest fundamentem jej istnienia i działania. To ona powinna determinować wszystkie projekty i działania instytucji. Wizja z kolei jest prognozą tego, co organizacja chce osiągnąć w przyszłości. W ramach tego warsztatu napiszemy misję i wizję Państwa organizacji! Oto program szkolenia:

1 Rola misji, wizji w organizacjach non-profit.

2 Misja, czym jest?

3 Misja, a strategia. Psychologiczna i ekonomiczna wartość misji.

4 Tworzenie misji organizacji non-profit - zajęcia grupowe.

5 Misja jako inspiracja i technika motywacyjna.

6 Zarządzanie oparte na misji.

7 Znaczenie misji w procesie rekrutacji.

8 Wizja w NGO.

9 Jak napisać wizję organizacji non-profit?

10 Znaczenie wartości w organizacjach typu non-profit.

11 Etyka i transparentność w działaniu organizacji non-profit.

   


Szkolenia NGO są "szyte na miarę" w oparciu o sytuację i potrzeby Państwa organizacji. Wszystkie bloki szkoleniowe mogą być zrealizowane w ramach sesji indywidualnego coachingu.


Na nasze NGO szkolenia oferujemy bardzo atrakcyjne rabaty!Na skróty

Zarządzanie w non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach trzeciego sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę. Szkolenia dla instytucji NGO.


.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu światowego głodu. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to zjawisko. Sprzedaż tej ksiązki ma też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobom cierpiącym na problem głodu.

Przywództwo tranformacyjne i charyzmatyczne.

Celem szkoleń przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego jest nauczenie menadżerów nowego sposobu działania i komunikacji w ich organizacji. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne to efektywne metody inspirowania otoczenia i motywowania pracowników do osiągania świetnych wyników. To styl liderski, który buduje więzi w organizacji i generuje jej dobre wyniki.


Coaching i szkolenia "Projekt filantropia"

Zapraszamy na szkolenia zamknięte i otwarte dotyczące idei filantropii i tzw. filantrokapitalizmu. Jest to propozycja dla menadzerów pracujących przede wszystkim w drugim sektorze.

Celem szkoleń realizowanych w ramach "Projektu filantropia" jest nauczenie menadżerów nowego sposobu myślenia i postrzegania swego otoczenia. Tym „nowym” modelem i sposobem życia jest postawa filantropijna. To postawa polegająca na dzieleniu się z innymi i trosce o ludzi, którzy nie zawsze są beneficjentami sukcesu ekonomicznego społeczeństwa. 


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Leaderheart Publishing powstało aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora non-profit i idei filantropii. Wydajemy książki, których celem jest poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Z odwagą informują o skali katastrof humanitarnych i o odpowiedzialności, jaką ponosi współczesna zglobalizowana ekonomia i zachodnia kultura sukcesu.

Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu non-profit. Chcemy docierać do ich właściceli i dyrektorów i skutecznie poszerzać wiedzę na temat tego jak skutecznie przewodzić organizacjami. Organizujemy też szkolenia i sesje coachingowe w obszarze przywództwa, komunikacji i asertywności.