Szkolenia przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego. Szkolenia asertywności i komunikacji wewnętrzej.

Nasza oferta dla manadżerów!

Nasze szkolenia dla organizacji biznesowych:


Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne


To szkolenie przeznaczone dla  menadżerów i top-menadżerów. Jego celem jest rozwój umiejętności przywódczych i komunikacyjnych, które pozwolą inspirować otoczenie i osiągać cele osobiste i organizacyjne.


Unikalne na polskim rynku szkolenie.

Celem tego szkolenia jest skuteczny trening kompetencji liderskich i komunikacyjnych. Uczestnicy uczą się, jakie założenie leżą u podstaw koncepcji przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego. Poznają różnice pomiędzy stylem menadżera, a stylem przywódcy/lidera. Liderzy potafią inspirować otoczenie i wpływać na nie poprzez swoją osobowość, a nie poprzez stosowanie systemu "kar i nagród". Potrafią też komunikować się w sposób, który buduje długofalowe więzi oparte na szacunku.


Proponowane moduły szkolenia (program jest zawsze ustalany indywidualnie):


1 Przywództwo transformacyjne. Czym jest transformacja?

2 Komunikacja podmiotowa w procesie przewodzenia transformacyjnego.

3 Katalog działań niekonwencjonalnych, inspirowanie "nowej" kultury organizacyjnej.

4 Przywództwo charyzmatyczne. Charyzma.

5 Czy charyzma jest wrodzona? Czy można się jej nauczyć? Proces uczenia. Jak to osiągnąć?

6 Trening budowania wewnętrznego asertywnego skryptu.

7 Pasja versus pragmatyczność. Nacisk na misję i wizję organizacji w zarządzaniu nią.

8 Cztery wymiary charyzmy. Szczerość, orientacja na przyszłość, inspirowanie, kompetencja.

9  Lider jako: wizjoner, strateg, agent zmiany, coach.

10 Skuteczne wpływanie na innych. Jak modyfikować złe wzorce postępowania.

11 Działanie według swgo systemu wartości. Zarządzanie oparte na wartościach.

12 Modelowanie własnych działań. Nieustanne uczenie się.


Efektywna komunikacja menadżerska

Profesjonalne i inspirujące szkolenie.

"Efektywna komunikacja menadżerska" to szkolenie przeznaczone dla  menadżerów i top-menadżerów. Jego celem jest rozwój umiejętności komunikacyjnych, związanych z komunikacją odgórną i poziomą, które pozwolą budować długoterminowe relacje i osiągać cele organizacyjne.


Proponowane moduły szkolenia:


1 Czy jest komunikacja interpersonalna? Jak funkcjonuje komunikacja w organizacjach?

2 Najczęstsze problemy pojawiające się w procesie komunikacji odgórnej, poziomej i oddolnej.

3 Techniki usprawniania komunikacji w organizacji.

4 Koncepcja komunikacji podmiotowej. Korzyści dla instytucji i jej pracowników

5 Komunikaty całościowe w komunikacji odgórnej.

6 Asertywność, jako kompetencja komunikacyjna i interpersonalna.

7 Elementy treningu asertywności. Budowania wewnętrznego skryptu asertywnego.

8 Skuteczna komunikacja na zebraniach zespołu. Zarządzanie pracą zespołów.

9 Skuteczne wpływanie na innych. Jak modyfikować złe wzorce postępowania.

1o Efektywne suchanie. Fundamentalna kompetencja komunikacyjna.

11 Trening aktywnego (asertywnego) słuchania. Bloki w procesie słuchania, pseudosłuchanie.

12 Rozwiązywanie konsfliktów w zespole.

13 Efektywna komunikacja pisemna. Budowanie wizerunku.


Asertywność dla menadżerów

Efektywne szkolenie dla menadżerów.

Celem tego szkolenia jest skuteczny trening kompetencji liderskich i komunikacyjnych. Uczestnicy uczą się rozwijać wewnętrzną postawę asertywną i poznają korzyści z jej stosowania we wszystkich relacjach. Asertywność jest potraktowana na tym szkoleniu, jako najważniejsza ze wszystkich kompetencji interpersonalnych. Poznajemy skuteczne sposoby jej implementowania we wszystkich sytuacjach organizacyjnych. Program warsztatu opiera się na założeniach analizy transakcyjnej  i postulatach psychologii zarządzania. Dodatkowy moduł dotyczy skutecznych technik komunikacji odgórnej i poziomej w organizacji..


Proponowane moduły szkolenia:


1 Dwa fundamentalne zjawiska w komunikacji. Komunikacja podmiotowa i instrumentalna. Komunikacja podmiotowa w organizacjach.

2 Różne sposoby rozumienia asertywności. Postawa asertywna versus postawa agresywna.

3 Wewnętrzny skrypt psychologiczny, a model tworzenia interakcji.

4 Model komunikacji budujący poczucie własnej wartości i godności osobistej.

5 Asertywność w pracy menadżera i lidera. Korzyści dla lidera i zespołu.

6 Trening budowania wewnętrznego asertywnego skryptu.

7 Techniki asertywne. Sposoby obrony przed psychomanipulacją i niesprawiedliwą krytyką.

8 Asertywna komunikacja na spotkaniach zespołu. Stanowczość i budowanie morale grupy.

9 Skuteczne wpływanie na innych. Jak modyfikować złe wzorce postępowania.

10 Elementy skutecznej komunikacji odgórnej i poziomej.

11 Rola komunikatów całościowych w zarządzaniu.

12 Asertywne słuchanie. Efektywne słuchanie, jako bardzo skuteczna kompetencja w zarządzaniu.

13 Przywództwo oparte na postawie asertywnej. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne.


Szkolenia są "szyte na miarę" w oparciu o sytuację i potrzeby Państwa organizacji.Na skróty

Zarządzanie w non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach trzeciego sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę. Organizujemy też szkolenia dla instytucji NGO.


.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu światowego głodu. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to zjawisko. Sprzedaż tej ksiązki ma też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobom cierpiącym na problem głodu.

Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne

Celem szkoleń przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego jest nauczenie menadżerów nowego sposobu działania i komunikacji w ich organizacji. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne to efektywne metody inspirowania otoczenia i motywowania pracowników do osiągania świetnych wyników. To styl liderski, który buduje więzi w organizacji i generuje jej dobre wyniki.


Coaching i szkolenia "Projekt filantropia"

Zapraszamy na szkolenia zamknięte i otwarte dotyczące idei filantropii i tzw. filantrokapitalizmu. Jest to propozycja dla menadzerów pracujących przede wszystkim w drugim sektorze.

Celem szkoleń realizowanych w ramach "Projektu filantropia" jest nauczenie menadżerów nowego sposobu myślenia i postrzegania swego otoczenia. Tym „nowym” modelem i sposobem życia jest postawa filantropijna. To postawa polegająca na dzieleniu się z innymi i trosce o ludzi, którzy nie zawsze są beneficjentami sukcesu ekonomicznego społeczeństwa. 


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Leaderheart Publishing powstało aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora non-profit i idei filantropii. Wydajemy książki, których celem jest poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Z odwagą informują o skali katastrof humanitarnych i o odpowiedzialności, jaką ponosi współczesna zglobalizowana ekonomia i zachodnia kultura sukcesu.

Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu non-profit. Chcemy docierać do ich właściceli i dyrektorów i skutecznie poszerzać wiedzę na temat tego jak skutecznie przewodzić organizacjami. Organizujemy też szkolenia i sesje coachingowe dla menadżerów w obszarze przywództwa, komunikacji i asertywności.