Szkolenia dla niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY PAŃSTWA SERDECZNIE - TO OFERTA DLA BENEFICJENTÓW FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ LUB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Nasze szkolenia dla niepełnosprawnych.

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych są jedną z naszych głównych propozycji.

Oferujemy szkolenia i coaching indywidualny uczące następujących umiejętności miękkich i umiejętności psychospołecznych:


- efektywna komunikacji w pracy i życiu osobistym

- asertywność, nauka stanowczej komunikacji, która nie narusza godności osobistej innych osób

- praca nad poczuciem własnej wartości, psychologiczny trening wzmacniania swej wartości i wiary w siebie

- nauka umiejętności skutecznego porozumiewania się w grupie ludzi (np. w zespołach pracowniczych)

- radzenie sobie z trudną przeszłością, wybaczanie ran

-budowanie mapy przyszłych poczynań i przedsięwzięć


Szkolenia i coaching są adresowane do:


- osób niewidomych i niedowidzących

- osób mających problemy z poruszaniem się

- osób doświadczających poważnych problemów somatycznych/problemów zdrowotnych (z wyjątkiem chorób psychicznych)

- osób, które z różnych powodów czują się wykluczone, chcą „wrócić” do życia społecznego


Szkolenia i coaching prowadzi Tomasz Trzciński – psycholog i trener komunikacji. Szkolenia miękkie zaczął prowadzić w 2004 roku. Pracował z małymi i dużymi organizacjami, także fundacjami. Posiada doświadczenie w uczeniu komunikacji osób niepełnosprawnych (referencje na życzenie).Na skróty

Zarządzanie w non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach Trzeciego Sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę. Organizukemy też szkolenia dla instytucji NGO.


.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu światowego głodu. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to wstrząsające zjawisko. Sprzedaż tej ksiązki ma też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobą cierpiącym na problem głodu.

Szkolenia przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego.

Celem szkoleń przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego jest nauczenie menadżerów nowego sposobu działania i komunikacji w ich organizacji. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne to efektywne metody inspirowania otoczenia i motywowania pracowników do osiągania świetnych wyników. To styl liderski, który buduje więzi w organizacji i generuje jej dobre wyniki.

Szkolenia i coaching dla instytucji NGO

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach dotyczących przede wszystkim efektywnego zarządzania w organizacjach typu non-profit. Nauczymy Was planowania i zarządzania strategicznego, napiszemy misję i wizję instytucji. Nauczymy też efektywnej komunikacji i zachowań przywódczych. Organizujemy też unikalne w skali kraju sesje coachingowe na temat zarządzania i przywództwa w sekorze non-profit. Ponadto promujemy ideę filantropii organizując szkolenia i coaching indywiduany dla menadżerów, którzy odnieśli sukces zawodowy, ale nadal szukają swego miejsca w życiu.


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Leadeheart Publishing powstało aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora Non-profit i idei filantropii. Wydajemy książki, których celem jest poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Z odwagą informują o skali katastrof humanitarnych i o odpowiedizlaności, jaką ponosi współczesna zglobalizowana ekonomia i zachodnia kultura sukcesu.

Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu non-profit. Chcemy docierać do ich właściceli i dyrektorów i skutecznie poszerzać wiedzę na temat tego jak skutecznie przewodzić organizacjami. Organizujemy również szkolenia i sesje coachingowe w obszarze przywództwa, komunikacji i asertywności.