Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne - książka

"Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne Teoria i praktyka"

Autor: Tomasz Trzciński 


Niniejsza książka bardzo obszernie opisuje fenomen przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego. Czytelnik przeczyta o ewolucji, jaką przeszło na świecie zjawisko przywództwa począwszy od lat dwudziestych XX wieku. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaczęto szukać nowych metod przewodzenia ludźmi. Metod skutecznych i etycznych zarazem. Wtedy właśnie ogromną popularność zyskały nowe style przywództwa, w tym styl transformacyjny i charyzmatyczny. Czytelnik przeczyta w tej książce o najważniejszych założeniach tych metod. Dowie się także, jak rozwinąć swój osobisty styl przywództwa, czyli jak zbudować „mapę rozwoju lidera”. Dodatkowo książka zawiera rozdziały dotyczące zarządzania opartego na wartościach, motywowania pozafinansowego pracowników oraz budowania postawy asertywnej.


Rozdziały w książce:


Wstęp

1 Co to jest przywództwo?

2 Style przywództwa we współczesnych organizacjach

3 Przywództwo transformacyjne. Wprowadzenie

4 Bezbolesny zastrzyk teorii i trochę historii

5 Komponenty przywództwa transformacyjnego według Bernarda M. Bassa

6 Cechy osobowe przywódców transformacyjnych. Podejście alternatywne

7 Przywództwo transformacyjne w kontekście organizacyjnym i biznesowym

8 Kilka słów o władzy i partnerstwie

9 Przywództwo charyzmatyczne. Trochę teorii, trochę historii, przykłady liderów charyzmatycznych

10 Charyzmatyczne przywództwo w biznesie i w ujęciu organizacyjnym

11 Różnice i podobieństwa pomiędzy stylem transformacyjnym a stylem charyzmatycznym

12 A czym jest wizja lidera? Jak należy ją efektywnie komunikować otoczeniu?

13 Blaski i... cienie transformacji i charyzmy

14 Moral leadership – przywództwo ufundowane na wartościach

15 Etyka przywódców transformacyjnych

16 O przywództwie z poziomu serca

17 Naucz się radzić sobie z porażkami

18 Pokora

19 Bądź profesjonalistą, ale nigdy perfekcjonistą

20 Sztuka efektywnej komunikacji. Bez nie może być ciężko

20.1 Komunikacja podmiotowa i instrumentalna

20.2 Efektywne słuchanie

21 Bądź asertywny, albo zgiń

22 Sztuka motywacji (finansowej i pozafinansowej)

23 Jak rozwijać osobisty styl przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego? „Mapa rozwoju” lidera

23.1 Diagnoza Twoich umiejętności przywódczych

23.2 Rozpocznij proces samoaktualizacji

23.3 Proces Twojego samorozwoju

23.4 Rozwijaj się nieustannie i nie zapomnij zostać liderem-artystąNa skróty

Zarządzanie w Non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach Trzeciego Sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę. Organizujemy też szkolenia dla instytucji NGO.


.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu światowego głodu. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to wstrząsające zjawisko. Sprzedaż tej ksiązki ma też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobą cierpiącym na problem głodu.

Szkolenia przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego.

Celem szkoleń przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego jest nauczenie menadżerów nowego sposobu działania i komunikacji w ich organizacji. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne to efektywne metody inspirowania otoczenia i motywowania pracowników do osiągania świetnych wyników. To styl liderski, który buduje więzi w organizacji i generuje jej dobre wyniki.. 

Szkolenia i coaching dla instytucji NGO

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach dotyczących przede wszystkim efektywnego zarządzania w organizacjach typu non-profit. Nauczymy Was planowania i zarządzania strategicznego, napiszemy misję i wizję instytucji. Nauczymy też efektywnej komunikacji i zachowań przywódczych. Organizujemy też unikalne w skali kraju sesje coachingowe na temat zarządzania i przywództwa w sekorze non-profit. Naszą sztandarową ofertą są szkolenia i sesje coachingowe uczące flantropii.


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Leaderheart Publishing powstało aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora Non-profit i idei filantropii. Wydajemy książki, których celem jest poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu non-profit. Chcemy docierać do ich właściceli i dyrektorów i skutecznie poszerzać wiedzę na temat tego jak skutecznie przewodzić organizacjami. Organizujemy również szkolenia i sesje coachingowe. Ponadto promujemy ideę filantropii organizując szkolenia i coaching indywidualny dla menadżerów, którzy odnieśli sukces zawodowy, ale nadal szukają swego miejsca w życiu. Organizujemy też szkolenia i sesje coachingu w obszarze przywództwa, komunikacji i asertywności.