"Projekt filantropia"


Szkolenia i coaching dla menadżerów


Nauczymy Państwa filantropii i dzielenia się!

Szkolenia zamknięte dla menadżerów i ludzi biznesu.

Szanowni Państwo. Zapraszamy na szkolenia zamknięte i otwarte dotyczące idei filantropii i tzw. filantrokapitalizmu. Jest to propozycja dla menadżerów pracujących przede wszystkim w drugim sektorze.

Celem szkoleń realizowanych w ramach "Projektu filantropia" jest nauczenie menadżerów nowego sposobu myślenia i postrzegania swego otoczenia. Tym „nowym” modelem i sposobem życia jest postawa filantropijna. To postawa polegająca na dzieleniu się z innymi i trosce o ludzi, którzy nie zawsze są beneficjentami sukcesu ekonomicznego społeczeństwa. To także wspieranie ludzi utalentowanych i wartościowych. Filantropia to nie tylko działania podjęte „na zewnątrz”. To także ogromna zmiana wewnętrzna. Czasami re-definicja dotychczasowego sposobu życia. Wszelkie badanie dotyczące menadżerów, którzy zaangażowali się w działalność filantropijną wskazują na ich ogromne korzyści osobiste. Wzrost poczucia własnej wartości, otwarcie na sprawy innych, wzbogacenie sieci kontaktów społecznych. Filantropia to pomaganie innym, ale też sposób na uzyskanie osobistego szczęścia. Jest ona zatem rodzajem węwnętrznej podróży i odkrywania w sobie części, która chce dzięlić się z innymi.


Ramowy program zajęć:


1. Czym jest filantropia?

2. Historia filantropii. Perspektywa amerykańska.

3. Znani filantropi. Prekursorzy i osoby współczesne.

4. Filantrokapitalizm. Perspektywy jego rozwoju i znaczenie we współczesnej ekonomii.

5. Diagnoza potrzeb i motywacji uczestników szkolenia. Dlaczego tu jestem? Co chcę zmienić w swoim życiu?

6. Trening prospołecznych zachowań. Budowanie relacji wykraczających poza „ego”.

7. Scenariusz i kierunek zmiany. Ego- postawa prospołeczna- filantropia-sens.

8. Różne poziomy filantropii. Korzyści psychologiczne i indywidualne związane z tą postawą.

9. Natura „bogactwa”. Analiza różnych modeli bogacenia się i ich wpływu na zadowolenie z życia.

10. Tworzenie zysku materialnego i zysku społecznego. Nowy model kariery i działania w świecie zewnętrznym.

11. Trening komunikacji odgórnej i poziomej opartej na szacunku.

a) samoświadomość w procesie komunikacji

b) trening efektywnego słuchania. Pseudo-słuchanie versus słuchanie aktywne

c) artykulacja komunikatów całościowych (uwzględnienie poziomu intelektualnego i emocjonalnego)

12. Trening umiejętności prospołecznych.

a) radzenie sobie z lękiem

b) unikanie stereotypów w kontaktach społecznych

c) sztuka nawiązywania kontaktu

d) samoświadomość w relacjach

13. Tworzenie osobistej mapy działań filantropijnych. Metoda małych zdarzeń.

14. Omówienie projektów charytatywnych i społecznych, które uczestnicy mogą wesprzeć.

15. Sztuka wystąpień publicznych promujących filantropię w środowisku. Budowanie własnego wizerunku i inspirowanie innych.

16. Dyskusja w grupie. Szukanie wzajemnej inspiracji.

17. Zakończenie warsztatu.
Na skróty

Zarządzanie w Non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach trzeciego sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę. Organizujemy też szkolenia dotyczące zarządzania w NGO.


.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu głodu na świecie. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to  zjawisko. Sprzedaż tej ksiązki ma też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobą cierpiącym na problem głodu. Książka ukarze się na początku 2017 roku.

Coaching i szkolenia "Projekt filantropia"

Zapraszamy na szkolenia zamknięte i otwarte dotyczące idei filantropii i tzw. filantrokapitalizmu. Jest to propozycja dla menadzerów pracujących przede wszystkim w drugim sektorze.

Celem szkoleń realizowanych w ramach "Projektu filantropia" jest nauczenie menadżerów nowego sposobu myślenia i postrzegania swego otoczenia. Tym „nowym” modelem i sposobem życia jest postawa filantropijna. To postawa polegająca na dzieleniu się z innymi i trosce o ludzi, którzy nie zawsze są beneficjentami sukcesu ekonomicznego społeczeństwa. 


Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne

Celem szkoleń przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego jest nauczenie menadżerów nowego sposobu działania i komunikacji w ich organizacji. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne to efektywne metody inspirowania otoczenia i motywowania pracowników do osiągania świetnych wyników. To styl liderski, który buduje więzi w organizacji i generuje jej dobre wyniki.


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Leaderheart Publishing powstało, aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora Non-profit i idei filantropii. Wydajemy książki, których celem jest poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu Non-profit. Chcemy docierać do ich właścicieli i dyrektorów i poszerzać wiedzę na temat tego, jak skutecznie przewodzić organizacjami trzeciego sektora. Organizujemy też szkolenia i sesje coachingowe. Ponadto promujemy ideę filantropii organizując szkolenia i coaching indywiduany dla menadżerów, którzy odnieśli sukces zawodowy, ale nadal szukają swego miejsca w życiu. Organizujemy też szkolenia i sesje coachingowe w obszarze przywództwa, komunikacji i asertywności.