Nasze książki

"Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne Teoria i praktyka"

Tomasz Trzciński 

Niniejsza książka bardzo obszernie opisuje fenomen przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego. Czytelnik przeczyta o ewolucji, jaką przeszło na świecie zjawisko przywództwa począwszy od lat dwudziestych XX wieku. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaczęto szukać nowych metod przewodzenia ludźmi. Metod skutecznych i etycznych zarazem. Wtedy właśnie ogromną popularność zyskały nowe style przywództwa, w tym styl transformacyjny i charyzmatyczny. Czytelnik przeczyta w tej książce o najważniejszych założeniach tych metod. Dowie się także, jak rozwinąć swój osobisty styl przywództwa, czyli jak zbudować „mapę rozwoju lidera”. Dodatkowo książka zawiera rozdziały dotyczące zarządzania opartego na wartościach, motywowania pozafinansowego pracowników oraz budowania postawy asertywnej.
"Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki"

Tomasz Trzciński

"Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki" Tomasza Trzcińskiego jest obszernym podręcznikiem planowania i zarządzania strategicznego w organizacjach typu non-profit. W tej książce Czytelnik przeczyta o historii tej metody i korzyściach, jakie wynikają z zastosowania jej w instytucjach NGO. Pierwsza część książki zawiera opis teorii, które stanowią podstawę do planowania i zarządzania strategicznego. W drugiej części książki Czytelnik znajdzie praktyczną propozycję procesu planowania strategicznego, jaki można zastosować w polskich organizacjach typu non-profit.

"Nowoczesne zarządzanie i przywództwo w organizacjach typu non-profit"

Tomasz Trzciński 

"Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit" Tomasza Trzcińskiego to nowoczesne i obszerne wydawnictwo przeznaczone dla fundatorów, członków zarządu i dyrektorów instytucji non-profit. W tej książce znajdziecie szereg przydatnych informacji dotyczących skutecznego przywództwa i zarządzania tego typu organizacjami. Przeczytacie min. o znaczeniu misji, wizji i wartości w organizacjach trzeciego sektora. Dowiecie się, czym jest nowoczesne zarządzanie strategiczne i jak należy je wdrażać. Książka obszernie omawia też techniki skutecznej pracy zarządów i ich relację z dyrektorem wykonawczym oraz pozostałymi pracownikami. To pierwsze tego typu wydawnictwo na polskim rynku księgarskim.


Promocja: każdy nabywca tej książki otrzyma 10% rabatu na nasze szkolenia (otwarte lub zamknięte) oraz sesje coachingu.


Na skróty

Zarządzanie w non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach trzeciego sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę. Organizujemy też szkolenia dla instytucji NGO.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu światowego głodu. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to zjawisko. Sprzedaż tej ksiązki ma też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobom cierpiącym na problem głodu.

Szkolenia przywództwa transformacyjnego

Celem szkoleń przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego jest nauczenie menadżerów nowego sposobu działania i komunikacji w ich organizacji. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne to efektywne metody inspirowania otoczenia i motywowania pracowników do osiągania świetnych wyników. To styl liderski, który buduje więzi w organizacji i generuje jej dobre wyniki.


Szkolenia i coaching dla instytucji NGO

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach dotyczących przede wszystkim efektywnego zarządzania w organizacjach typu non-profit. Nauczymy Was planowania i zarządzania strategicznego, napiszemy misję i wizję instytucji. Nauczymy też efektywnej komunikacji i zachowań przywódczych. Organizujemy też unikalne w skali kraju sesje coachingowe na temat zarządzania i przywództwa w sekorze non-profit. Naszą sztandarową propozycją są szkolenia i coaching dotyczące filantropii.


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Leaderheart Publishing powstało aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora non-profit, filantropii oraz idei przywództwa transformacyjnego. Wydajemy książki, których celem jest poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Informują o skali katastrof humanitarnych i o odpowiedzialności, jaką ponosi współczesna zglobalizowana ekonomia i zachodnia kultura sukcesu.

Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu non-profit. Chcemy docierać do ich właściceli i dyrektorów i skutecznie poszerzać wiedzę na temat tego jak skutecznie przewodzić organizacjami. Organizujemy też szkolenia i sesje coachingowe. Ponadto promujemy ideę filantropii organizując szkolenia i coaching indywiduany dla menadżerów, którzy odnieśli sukces zawodowy, ale nadal szukają swego miejsca w życiu.

Ponadto organizujemy szkolenia dla menadżerów w takich obszarach, jak przywództwo, komunikacja interpersonalna, asertywność.