CSR według Leaderheart Publishing!

Naszymi działaniami wspieramy trzeci sektor i akcje charytatywne.


CSR – (Corporate Social Responsibility) – to model działania organizacji, według którego przedsiębiorstwa już na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i środowiskowe.


Nasze wydawnictwo jest wydawcą książki "Zapomniany świat". Chcemy, aby pojawienie się jej na rynku wydawniczym było pretekstem do szerszej akcji społeczno-informacyjnej na temat problemu głodu w krajach Trzeciego Świata. Chcemy też pokazać, jak można skutecznie pomagać ludziom, którzy cierpią z powodu głodu. Ponadto 3 zł z każdego sprzedanego egzemplarza zostanie przekazane na cel charytatywny - wsparcie ludzi cierpiących z powodu głodu.


Oferujemy szkolenia dla organizacji typu non-profit oferując stawki szkoleniowe dostosowane do ich sytuacji finansowej. Jesteśmy też otwarci na organizację wykładów i mini-szkoleń na zasadach Pro-Bono.


Wesprzyj nasze akcje! Napisz do nas.Na skróty

Zarządzanie w non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach trzeciego sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę. Organizujemy też szkolenia dla instytucji NGO.


.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu światowego głodu. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to zjawisko. Sprzedaż tej ksiązki ma też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobom cierpiącym na problem głodu.

Szkolenia przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego.

Celem szkoleń przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego jest nauczenie menadżerów nowego sposobu działania i komunikacji w ich organizacji. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne to efektywne metody inspirowania otoczenia i motywowania pracowników do osiągania świetnych wyników. To styl liderski, który buduje więzi w organizacji i generuje jej dobre wyniki.


Coaching i szkolenia "Projekt filantropia"

Zapraszamy na szkolenia zamknięte i otwarte dotyczące idei filantropii i tzw. filantrokapitalizmu. Jest to propozycja dla menadzerów pracujących przede wszystkim w drugim sektorze.

Celem szkoleń realizowanych w ramach "Projektu filantropia" jest nauczenie menadżerów nowego sposobu myślenia i postrzegania swego otoczenia. Tym „nowym” modelem i sposobem życia jest postawa filantropijna. To postawa polegająca na dzieleniu się z innymi i trosce o ludzi, którzy nie zawsze są beneficjentami sukcesu ekonomicznego społeczeństwa. 


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Leaderheart Publishing powstało aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora non-profit i idei filantropii. Wydajemy książki, których celem jest poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Z odwagą informują o skali katastrof humanitarnych i o odpowiedzialności, jaką ponosi współczesna zglobalizowana ekonomia i zachodnia kultura sukcesu.

Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu non-profit. Chcemy docierać do ich właściceli i dyrektorów i skutecznie poszerzać wiedzę na temat tego jak skutecznie przewodzić organizacjami. Organizujemy też szkolenia i sesje coachingowe dla menadżerów w obszarze przywództwa, komunikacji i asertywności.