Coaching i szkolenia dla instytucji typu non-profit


Coaching dla członków zarządu i dyrektorów organizacji non-profit

Zarządzanie strategiczne, zarządzanie przez misję, komunikacja strategiczna

Szanowni Państwo. Zapraszamy na unikalne w skali kraju indywidualne zajęcia coachingowe przeznaczone dla fundatorów, członków zarządu i dyrektorów, bądź specjalistów pracujących w polskich organizacjach typu non-profit. Nasza oferta coachingowa dotyczyczy nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania instytucjami non-profit. W ramach sesji nauczymy Was metod i technik zarządzania strategicznego w sektorze non-profit. Stworzymy wieloletni plan strategiczny Waszej organizacji. Wspólnie napiszemy misję i wizję instytucji i zastanowimy się, jak ją skutecznie wdrożyć. Poszukamy też skutecznych metod komunikacji w organizacji - zarówno komunikacji wewnętrznej, jak i komunikacji zewnętrznej, tzw. komunikacji strategicznej. Nauczymy też liderów organizacji typu non-profit umiejętności przywódczych i pokażemy, jak skutecznie prowadzić spotkania i zebrania w Waszej instytucji.


Oferujemy także life - coaching dla osób pracujących w sektorze NGO.


Sesje coachingowe odbywać się mogą w Warszawie, Krakowie, lub Wrocławiu.

Szkolenia otwarte i zamknięte

Nowoczesne metody zarządzania. Zarządzanie strategiczne i zarządzanie poprzez misję. Efektywne przywództwo. Komunikacja strategiczna.

Proponujemy Państwa instytucji organizację szkoleń dotyczących nowoczesnych metod zarządzania w organizacjach typu non-profit. Ceny za szkolenia są negocjowane indywidualnie i dostosowane do sytuacji instytucji zamawiającej!


Tematy zajęć szkoleniowych mogą dotyczyć następujących obszarów:


1 Miejsce sektora non-profit we współczesnej ekonomii.

2 Sektor non-profit, a sektor for-profit – podstawowe różnice.

3 Zarządzanie instytucjami typu non-profit.

4  Kultura organizacyjna w instytucjach non-profit.

5  Rola misji, wizji i wartości w organizacjach non-profit.

6 Tworzenie misji organizacji non-profit.

7 Zarządzanie oparte na misji.
8 Wizja. Jak napisać wizję organizacji non-profit?

9 Czym są wartości w organizacjach typu non-profit?

10 Etyka i transparentność w działaniu organizacji non-profit.

11 Tworzenie skutecznych zarządów w organizacjach non-profit i ich rola.

12 Cechy skutecznych zarządów w organizacjach typu non-profit.

13 Efektywne posiedzenia zarządu organizacji non-profit.

14 Relacja pomiędzy zarządem, a dyrektorem wykonawczym.

15 Rola zarządu organizacji non-profit w tworzeniu misji.

16 Dyrektor wykonawczy w organizacji non-profit.

17 Zakres obowiązków dyrektora wykonawczego.

18 Strategiczne zarządzanie w organizacjach typu non-profit.

19 Rola strategicznego zarządzania w organizacjach typu non-profit.

20 Metody zarządzania i planowania strategicznego w organizacjach typu non-profit.

21 Efektywne przywództwo w organizacjach typu non-profit.

22 Cechy efektywnych przywódców w organizacjach typu non-profit.

23 Efektywna komunikacja w organizacji typu non-profit.

24 Efektywna komunikacja w zespołach (zarządach, zespołach operacyjnych).

25 Komunikacja strategiczna – komunikacja z otoczeniem organizacji non-profit.

26 Alternatywne metody zarządzania organizacją typu non-profit.


Proponujemy przede wszystkim organizację szkoleń dotyczących planowania i zarządzania strategicznego. Pozwolą one stworzyć wieloletni plan działania organizacji, który zwiększy jej efektywność. Organizujemy też szkolenia dotyczące tworzenia misji i wizji organizacji, zarządzania przez misję, budowy skutecznych zarządów, umiejętności przywódczych i komunikacji strategicznej organizacji typu non-profit.Promujemy ideę filantropii organizując szkolenia i coaching indywiduany dla menadżerów, którzy odnieśli sukces zawodowy, ale nadal szukają swego miejsca w życiu. Dla nich stworzyliśmy "Projekt filantropia".


Szczegóły - kliknij


Na skróty

Zarządzanie w Non-profit

W Polsce wydano jak dotąd bardzo mało tytułów dotyczących nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach trzeciego sektora. Nasze wydawnictwo stara się skutecznie wypełniać tę lukę.


.

Problem głodu na świecie

W naszym kraju wydano dotąd zaledwie kilka książek dotyczących problemu głodu na świecie. Napisali ją zagraniczni autorzy. Zapraszamy więc do zakupu poruszającej książki "Zapomniany świat" Tomasza Trzcińskiego, bezkompromisowo opisującej to  zjawisko. Sprzedaż tej ksiązki ma też cel charytatywny. 5 zł od każdego sprzedanego egzemplarza przekażemy na działania służące bezpośredniej pomocy osobą cierpiącym na problem głodu. Książka ukarze się na początku 2017 roku.

Coaching i szkolenia, "Projekt filantropia"

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach dotyczących przede wszystkim efektywnego zarządzania w organizacjach typu non-profit. Nauczymy Was planowania i zarządzania strategicznego, napiszemy misję i wizję instytucji. Nauczymy też efektywnej komunikacji i zachowań przywódczych. Organizujemy też unikalne w skali kraju sesje coachingowe na temat zarządzania i przywództwa w sekorze non-profit. Ponadto promujemy ideę filantropii organizując szkolenia i coaching indywiduany dla menadżerów, którzy odnieśli sukces zawodowy, ale nadal szukają swego miejsca w życiu.

Coaching i szkolenia dla instytucji NGO

Zapraszamy Państwa serdecznie !

Proponujemy szkolenia i coaching dotyczący nowoczesnego zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit. Zaprzaszamy !


Poruszamy ważne tematy...

Wydawnictwo Metanonprofit Publishing powstało, aby prowadzić szeroką edukację na temat problemów humanitarnych współczesnego świata, zagadnień dotyczących sektora Non-profit i idei filantropii. Wydajemy książki, których celem jest radykalne poszerzanie wiedzy na wspomniane tematy. Z odwagą mówią one o problemach humanitarnych i społecznych krajów biednych. Z odwagą informują o skali katastrof humanitarnych i o odpowiedizlaności, jaką ponosi współczesna zglobalizowana ekonomia i zachodnia kultura sukcesu.

Oferujemy też wydawnictwa mówiące o współczesnych metodach zarządzania organizacjami typu Non-profit. Chcemy docierać do ich właścicieli i dyrektorów i poszerzać wiedzę na temat tego, jak skutecznie przewodzić organizacjami trzeciego sektora. Ponadto promujemy ideę filantropii organizując szkolenia i coaching indywiduany dla menadżerów, którzy odnieśli sukces zawodowy, ale nadal szukają swego miejsca w życiu.